Bin & Honung

Bin & Honung

HONUNG


När Tessan blev biodlare 2015 märkte hon att alla ville prata bin med henne; vänner, arbetskamrater och även rekryterare vid arbets-intervjuer! Överallt ville människor ta del av kunskap och många önskade att de också kunde engagera sig. Därför startade hon konceptet med andelsbiodling i Sverige där kunden helt enkelt köper en andel av en kupas honungsskörd i förväg.


Andra biodlare visade intresse för hennes idé och fick ta del av allt material och numera är vi ca 50 biodlare runt om i Sverige som bjuder in till ökad insyn och engagemang i bigårdarna! Här på Bigård Birgitta erbjuder vi tjänsterna nedan.


Andelshonung


Som andelsägare betalar du en fast summa per år för del av en kupas honungsproduktion. Under året kan du ta del av arbetet i bigården på plats genom att komma på öppet hus men löpande information skickas även ut via nyhetsbrev. Det går såklart bra att köpa en honungsandel (eller flera) som julklapp eller present, bara kontakta oss så skickar vi dig ett presentkort för egen utskrift.

Utlämning av honung sker i cafét men vi kan också skicka honung samt ta med då vi åker till Växjö eller Kalmar.


Stora andelen (1/10)
600 kr

Pris per andel per år inkl. moms för 10% av årets honungskörd i ett bisamhälle.

Öppet hus


Varje år kommer vi att ha minst ett öppet hus i bigården där vi i anslutning till utlämning av årets första nyslungade honung ger er möjlighet att se andelskuporna och stifta bekantskap med bina. Vi kommer att ha en tipspromenad på området (om bin) och en visningskupa uppe. Självklart pratar vi om bin och bjuder på fika. Välkomna är alla andelsägare! Detta blir beroende på väder någon gång i slutet av juni/början på juli. 


Honungen från andelarna kan hämtas i caféet eller skickas mot porto. Vi kan också erbjuda avlämning centralt i Växjö, Nybro och Kalmar samt vid utlämningstillfällen hos REKO-ringar i dessa städer. 


Företagskupa


Vill ditt företag sponsra en bikupa och ta del av bikunskap och personalhonung? Vill ni att vi sätter ut vildbihotell med er logotyp på? Vad är egentligen skillnaden mellan honungsbin och vildbin och hur kan ditt företag göra skillnad där det behövs? 


Kontakta oss för att diskutera vidare om hur vi kan samarbeta! 


"Beehind"

THE SCENES

För den som vill veta mer finns det idag mängder av information om just bin och deras betydelse för både vår matproduktion och den biologiska mångfalden. 

HUR VI BIODLAR


Vår biodling bygger delvis på ekologiska principer och det innebär följande: 


  • Till binas bostäder, kuporna, använder vi främst naturmaterial
  • Vi behandlar bina mot varroakvalstret med ekologiska metoder
  • Vi vingklipper inte drottningen
  • Bigården ligger i ängs- och skogsmark så bina hämtar inte
    nektar från besprutade grödor
  • Vi invintrar bina på svenskt socker, dock inte ekologiskt socker


Även om bina i lagens mening i princip jämställs med en gurka eller andra grönsaker så vill vi att de ska må så bra som möjligt och undviker att störa dem i onödan. När vi väl besöker bikupan så jobbar vi lugnt och metodiskt utan rökpust- vid behov använder vi istället en sprayflaska med helt vanligt vatten för att övertyga de små liven om att stanna på ramarna. 


Bina fascinerar oss och vi läser om bin, tittar på filmer och umgås med andra biodlare för att hela tiden lära oss mer om dessa fantastiska små varelser. För den som vill lyssna finns risken att vi kan prata om bin i flera timmar... 


Med stöd av: 

unsplash